Amdework basalt dry stone walls

Dehana-Amdework Foundation (DAF) is opgericht in 2010 door vier uitzonderlijke, in Amdework geboren Ethiopiërs die carrière hebben gemaakt in Addis Abeba en Nairobi. De stichting wil sociaal, ecologisch en economisch investeren in Amdework, met een gemeenschapsgasthuis als eerste project. Een community guesthouse maakt het mogelijk om NGO's, ambtenaren, leraren en familie van ver te ontvangen, waar er geen mogelijkheid is om op een dag terug te keren vanwege de afstanden en waar de trots van de bevolking op het spel staat om de actoren van hun roadmap naar ontwikkeling te verwelkomen.

Bij het guesthouse-project worden "dry wall" technieken gebruikt voor keermuren. Lokaal gewonnen sterke basaltsteen wordt op 300 meter van de locatie gedolven en vervolgens gespleten, gebeiteld en naar de locatie vervoerd voor het metselen van droge stenen. Lokale ambachtslieden gebruiken "dry walls" tot 1,5 meter hoog alleen voor afrastering van kavels, terwijl ze voor keermuren cementmortels gebruiken. In dit gasthuisproject metselen de ambachtslieden "dry walls" tot 4 meter hoogte als keermuur, tegen de helft van de prijs van met cement gemortelde muren.
Voor de buitenmuren van de kamers werd een metselwerk in leemmortel en kalkmortel gebruikt. Het voegwerk met kalkmortel zorgt voor waterdichtheid, terwijl het gebouw tegelijkertijd kan ademen (in tegenstelling tot cement) en de leenmortel dus kan drogen wanneer dat nodig is.

 

 

 

 
Location
Ethiopië
Client
DAF Foundation
Collaboration
LSDG