WAT DOEN WE?

 

BC materials zet grond van stadswerven om tot circulaire leembouwmaterialen in een proces van urban mining.

 

Bouwen vergt als eerste stap de extractie van grond. Deze is moeilijk te stockeren en vervuilend om te transporteren. België graaft per jaar ongeveer 37 miljoen ton uit werven en 70% hiervan wordt als afval weggegooid.

Bouwen is daarenboven de meest vervuilende menselijke activiteit, verantwoordelijk voor 40% van CO2-uitstoot, luchtvervuiling en grondstoffengebruik en 30% van de afvalberg, terwijl het slechts 4% aan economische activiteit brengt.

 

BC Materials wil bouwbedrijven, architecten en bouwheren helpen om klimaatdoelstellingen te halen en de leefkwaliteit van binnenruimtes te verhogen. We vormen zuivere grond van werven om tot lokale bouwmaterialen zoals leempleisters, leemstenen en stampleem voor muren en vloeren. Deze producten zijn circulair, CO2-neutraal, zorgen voor een gezond binnenklimaat en bevatten minimale grijze energie. In Brussel hebben we onze eigen productiesite om kant en klare producten te maken. Maar we kunnen ook op maat werken op de site zelf dankzij onze mobiele productie-eenheid. Daardoor blijft de infrastructuur en de logistiek van BC Materials altijd dicht bij de grondstoffen en beperken we transport tot een absoluut minimum.

WAAROM BOUWEN MET GROND?

CO2 NEUTRAAL

 

 

Aarde is een lokale grondstof die geen bak- of andere transformatieprocessen, en bijna geen transport nodig heeft.

CIRCULAIR

 

 

Onze bouwmaterialen kan je oneindig hergebruiken. Ze veranderen niet chemisch van aard bij verwerking, en zijn bij het einde van hun levenscyclus herbruikbaar, afvalloos of biodegradabel: het blijft aarde! We halen deze daarenboven uit lokale uitgravingen van werven, niet uit groeves. Hierdoor verminderen we het transport en de ontginning van grondstoffen.

INNOVATIEF

 

 

We maken leembouw klaar voor de toekomst. Binnen BC materials hebben we unieke kennis opgebouwd rond het samenstellen van mengelingen uit verschillende gronden, en het opschalen van productieprocessen hierrond. Dit maakt ons tot pioniers in Europa.

COMFORT EN GEZONDHEID

 

Leembouwmaterialen zorgen voor een ongekend comfort voor het binnenklimaat van een gebouw. Ze verkorten de nagalm in een ruimte, ze verminderen warmte- en koellasten in winter en zomer, ze verminderen ventilatielasten door het bufferen van vocht en het neutraliseren van geuren. Leembouwmaterialen zijn natuurlijk, niet-toxisch, en geven geen VOC of andere giftige stoffen af. Ze zijn anti-statisch en remediëren straling. Kortom, een uniek gezond bouwmateriaal!

HET PROCES HERBEKIJKEN

 

Onze grondstoffen worden door een onafhankelijk bureau getest op zuiverheid volgens de meest strikte normen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië tesamen. We werken dus met onverstoorde, onvervuilde, primaire geologische lagen, net zoals bij groeves.

 

De uitgegraven gronden van stadswerven zijn nooit kant en klaar voor gebruik. BC materials mengt verschillende gronden van verschillende geologische lagen om de herformulering (het “recept”) te bekomen   voor duurzame en performante bouwmaterialen.

DE PARTNERS

Esher is een studiebureau gespecialiseerd in bodemvervuiling. Ze zijn actief in Brussel en Vlaanderen, ze analyseren de gronden maar ook de reglementeringen waarvoor BC materials in aanmerking komt.

Het laboratorium géomécanique (BATir, ULB) is gespecialiseerd in bodemanalyse. Zij karakteriseren de verschillende gronden die BC materials gebruikt.

Techno Campus Gent (KUL) zal de verschillende stalen van herformuleerde leembouwmaterialen testen.

Het laboratorium CRAterre (ENSA Grenoble) onderzoekt aardebouw sinds 1970, ze zijn vandaag de wereldwijde referentie en beoefenen een peterschap op BC materials.

Le Cercle by Smart2Circle is het Belgisch netwerk van start up's en bedrijven in duurzame en circulaire economie

BC architects & studies is een architectuurbureau en studiebureau gespecialiseerd in leem en circulariteit in de bouw.