WAT DOEN WE?

 

BC materials zet grondverzet van stadswerven om tot circulaire leembouwmaterialen in een proces van urban mining.

 

Bouwen vergt als eerste stap de extractie van grond. Deze is moeilijk te stockeren en vervuilend om te transporteren. Brussel en Vlaanderen graven per jaar 22,5 miljoen ton uit. Ongeveer 75% daarvan is onvervuild, en deze grond wordt voor 40% niet-circulair gebruikt in wegenbouw of voor 60% gedumpt als afval in groeves.

 

BC materials sluit de keten van grond tot circulair bouwmateriaal. We vormen grondverzet om tot lokale bouwmaterialen zoals leempleisters, leemstenen en stampleem. Deze zijn CO2-neutraal, zorgen voor een gezond binnenklimaat en bevatten minimale grijze energie. Na gebruik kan het terug aan de bodem gegeven worden of opnieuw omgevormd worden tot bouwmateriaal in een oneindig circulair proces.

 

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest werken we in een vaste en beschermde infrastructuur om kant en klare producten te vervaardigen. Maar we kunnen u ook een “sur mesure” dienst bieden door zich in situ, door heel België op jullie werven te verplaatsen.

Daardoor blijft de infrastructuur en de logistiek van BC materials altijd dicht bij de grondstoffen en wordt het transport beperkt.

DE VOORDELEN VAN LEEMBOUW

CO2 NEUTRAAL

 

 

Aarde is een lokale grondstof dat geen of heel weinig transport nodig heeft en geen bak- of andere transformatieprocessen vraagt.

CIRCULAIR

 

 

Leembouwmaterialen kunnen zonder grote toevoeging van energie hergebruikt worden. Ook kunnen de materialen bij eventuele afbraak terug naar de grond gaan.

OVERVLOEDIG

 

 

In een proces van urban mining, om de uitputting van groeves tegen te gaan gebruikt BC materials gronden afkomstig uit stadswerven. Vandaag worden deze dekgronden als afval beschouwd, BC materials herwaardeert deze tot bouwmaterialen.

COMFORT EN GEZONDHEID

 

Leembouwmaterialen zijn niet toxisch, ze stralen geen VOC uit en reguleren de vochtigheidsgraad in een ruimte om een gezond binnenklimaat te vormen.

Ook zijn deze materialen dampopen en kunnen dus een overvloed aan vocht van binnen naar buiten leiden.

HET PROCES

 

Leembouwmaterialen worden nooit gebakken, enkel een juiste verhouding van korrelgrote, type korrels en hoeveelheid van water, dat specifiek is per leembouwtechnieken zorgt voor een duurzaam en performant materiaal.

We kunnen gronden in 5 grote categorieën vederdelen: klei (minder dan 2 µ), silt (tussen 2 µ en 0,06 mm), zanden (tussen 0,06 mm en 2 mm), gravel (tussen 2 mm en 20 mm) en de keien (tussen 20 mm en 200mm). Elk type grond wordt gekarakteriseerd door een specifieke verhouding van deze verschillende korrelgroottes. Soms is een type grond niet volledig geschikt en moeten specifieke grootte of type korrels toegevoegd worden om er een stabiel materiaal van te maken. Dit wordt herformuleren genoemd.

 

Alle gronden worden op voorhand door BC materials gecontroleerd. Ze beantwoorden aan alle normen en controles van vervuiling gevraagd door de verschillende aanbestede overheden. De uitgegraven gronden van stadswerven zijn nooit kant en klaar voor gebruik. Daarvoor moet BC materials verschillende soorten gronden, afkomstig van verschillenden werven herformuleren tot stabiele en duurzame bouwmaterialen.

DE PARTNERS

BC architects & studies is een architectuurbureau en studiebureau gespecialiseerd in leem en circulariteit in de bouw. Ze zijn de oprichters en dragers van het project BC materials.

Esher is een studiebureau gespecialiseerd in bodemvervuiling. Ze zijn actief in Brussel en Vlaanderen, ze analyseren de gronden maar ook de reglementeringen waarvoor BC materials in aanmerking komt.

Het laboratorium géomécanique (BATir, ULB) is gespecialiseerd in bodemanalyse. Zij karakteriseren de verschillende gronden die BC materials gebruikt.

Techno Campus Gent (KUL) zal de verschillende stalen van herformuleerde leembouwmaterialen testen.

Het laboratorium CRAterre (ENSA Grenoble) onderzoekt aardebouw sinds 1970, ze zijn vandaag de wereldwijde referentie en beoefenen een peterschap op BC materials.

Becircular financiert BC materials in het kader van projectoproep 2017. BC materials is laureaat voor de categorie nieuw circulair economisch model voor Brussel Hoofsdelijk Gewest.

Vlaanderen circulair financiert BC materials in het kader van projectoproep 2017 voor hun economische circulaire activiteiten van mengelingen op maat in Vlaanderen.